Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2018

panicstricken
Przykro mi, kochanie. Nie będę żebrać o miłość. Nie będę nawet prosić o chwilę uwagi. Jeśli muszę z kimś konkurować o poświęcenie mi odrobiny czasu, to wycofuję się już na początku. Nawet nie podejmuję się tego szaleńczego biegu. Jeśli mam być tylko cząstką Twojego świata, to wolę nią nie być wcale. Mam tylko nadzieję, że kiedyś zrozumiesz jak bardzo chciałam być przy Tobie, gdy Twoje myśli i słowa błądziły gdzieś w oddali.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate

June 13 2018

panicstricken
panicstricken
panicstricken
4111 0199 500
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viajanuschytrus januschytrus
panicstricken
panicstricken
8353 bba3
Reposted fromzygmunt3wazatociota zygmunt3wazatociota viaboli boli
panicstricken
6504 87d9 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaboli boli
panicstricken
2706 b146 500
Reposted frompiehus piehus viauaremyheaven uaremyheaven

June 12 2018

panicstricken
panicstricken
2197 941b 500
panicstricken
2182 e0c2 500
Reposted byKepper Kepper
panicstricken
1609 2c75 500
Reposted bypenispenispenisloloipojarajanuschytrusBiesBereniceMissDeWordeMeeresbrautNukularnoxeo

June 11 2018

panicstricken
2809 b82d
Reposted fromfungi fungi viaMilcatopy Milcatopy
panicstricken
5357 d6ec 500
Reposted byoskiambassadorofdumbsereniteMrLokatyikarisevFredFuchsshowmetherainbowckisbackpodprzykrywkaczinoksiknitrusslovaRozenkasiarzynathor7oallinonetfuki-adiTurekMenistanblackdramaNaitliszsmoke11boozekeludianazetantecedentiajezumisspandorabronekferiach
panicstricken
4850 e5fc
Reposted bybambigreeneyes bambigreeneyes
panicstricken
4254 dff2 500
Reposted bybambigreeneyesedhelloskiambassadorofdumbstrzepyjudyszaBabsontobecontinuedniezwyyklainto-blackno-mocarz-jestemjezu
panicstricken
3670 6520 500
Reposted byRedHeadCathjanuschytrusrainbowzombieskilledmyunicornHereNamebrujaniklashmichalkoziolDagarhenBananismoke11dakooskiStadtgespenstHypothermiaKryptonitewearebornfreeTiffanystoniewszystkoverdantforcelefuwithmyheadinspacejigglybroskillzmcflyganzrockbarsargonmetafnordandrewmylesoipojaraNocephyaMissDeWordedotmariuszambassadorofdumbshadowfax42echoesfromonetoanotherdeniansucznikkaesekuchenNayuzygmunt3wazatociotaMeeresbraut
panicstricken
3668 f751
Reposted byedhell edhell

June 10 2018

panicstricken
panicstricken
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl